List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. wsparcia państwa w zakresie – profilaktycznych badań kości Sonarami USG

Szanowny Panie Premierze !

W dużej mierze widać w chwili obecnej bardzo dobry kierunek zarządzania państwem. Bardzo cieszy mnie przede wszystkim myślenie Pana, o zdrowiu wszystkich Polaków, myślenie Pana o profilaktyce, jak zauważyłem w ostatnich wywiadach. Ten kierunek jest słuszny, jednak w tym wypadku potrzebne są jeszcze czyny w tym zakresie. Wcześniej przez wiele lat dużo się mówiło o zdrowiu Polaków, o profilaktyce i… na tym się sprawa kończyła. Przez ostatnie lata rządzenia poprzedniej ekipy, tematem zdrowia i profilaktyki zajmowali się lekarze i konsultanci – publicznie. Tej grupie zawodowej żyje się dobrze w Polsce, a cała reszta osób tworzących służbę zdrowia – niestety została zapomniana.
W związku z tym zwracam się Panie Premierze z prośbą do Pana o to, aby były podjęte szerokie konsultacje w całym środowisku medycznym na temat zdrowia i profilaktyki, nie tylko w środowisku lekarskim, i aby na słowach o zdrowiu i profilaktyce Polaków się li tylko nie kończyło. Nie może się w Polsce utrzymywać sytuacja nienormalna, a wręcz patologiczna w tym zakresie. Państwo polskie przeznacza na służbę zdrowia miliardowe sumy, które są wydawane na leczenie, jednak z drugiej strony nie robi nic, aby zapobiegać chorobom, które można wyeliminować i oszczędzać miliardowe kwoty, tym samym nie prowadzić bardzo kosztownego leczenia. Brak rzeczywistej profilaktyki, a nawet ustawowej w placówkach oświatowych jest faktem. Należy też przy tej okazji wspomnieć o głębokiej niesprawiedliwości, a nawet patologii w wynagrodzeniach środowisk medycznych. Przykładowo lekarz za jeden dyżur (niejednokrotnie przespany) ma wynagrodzenie równe miesięcznej pensji pielęgniarki dyplomowanej. Takich różnic nie ma nigdzie na całym świecie. Kolejna rzecz, która powinna być zabroniona lub pod szczególnym nadzorem, to praca w szpitalu państwowym i jednoczesne prowadzenie prywatnego gabinetu. Prawo takie jest zachętą do zachowań korupcyjnych. W Polsce stworzono istne eldorado w tym zakresie.

Wracając do tematu zdrowia i związanych z tym badań profilaktycznych muszę powiedzieć, że w roku 2010 poznałem przedsiębiorcę Bogusława Sadowskiego ze Szczecina, który 18 lat temu zakupił super nowoczesny aparat USG – do bardzo wczesnego wykrywania nieprawidłowości w układzie kostnym u dorosłych i u dzieci. Aparat USG Bogusława Sadowskiego był 8-mym wyprodukowanym na świecie do tego typu najnowocześniejszej diagnostyki. Badania kości takim sprzętem prowadzi się poza Polską od około 20 lat. Aparat USG, jako jedyny posiada globalny Certyfikat FDA, jak również spełnia najsurowsze wymagania unijne, w tym Ministerstwa Zdrowia w Polsce. Urządzenia USG do badania kości nie posiadał żaden ośrodek medyczny w kraju, z racji tej u Bogusława Sadowskiego zamawiały badania ośrodki naukowe z całej Polski. Finansowały badania kości w ramach bardzo ograniczonych środków, tym samym na bardzo małą skalę. Sam Bogusław Sadowski zaczął wykonywać badania na większą skalę – w szkołach i przedszkolach. Był rok 2004. Wtedy też zaczął się na Bogusława Sadowskiego atak lekarzy i urzędników – powiązanych dziwnymi układami. W 2005 roku Bogusław Sadowski kupił ambulans i zwiększył swój obszar działania. Działaniem tym doprowadził do kolejnych wręcz zmasowanych ataków – dużej grupy ludzi – czerpiących duże korzyści z ciągłego leczenia ludzi lekami i najdroższymi procedurami za które płaci NFZ, czyli całe państwo. Okazało się szybko, że kręgi wzajemnie powiązanych ludzi – widząc pracę Bogusława Sadowskiego – nie chciały dopuścić do likwidacji problemów zdrowotnych u pacjentów i wyprowadzać ich z choroby w 12 miesięcy. W krótkim czasie od wysokiej popularności badań kości w całym kraju – zostały one praktycznie zaatakowane przeróżnymi oszczerstwami, przez media, w tym: Gazetę Wyborczą, Kurier Szczeciński etc. Po 2 miesiącach badań Bogusława Sadowskiego stwierdzał on, że badani przez niego ludzie czują poprawę swojego stanu zdrowia, gdzie już nie potrzeba żadnych wskazanych im operacji za grube tysiące złotych, żadnych leków, które przynoszą tylko korzyści firmom farmaceutycznym i szeregu innym. W efekcie badań kości Bogusław Sadowski ratował i ratuje ludzi przed kalectwem. W 2011 roku Bogusław Sadowski powiadomił mnie o wyżej wspomnianych badaniach profilaktycznych i wszystkich wydarzeniach, które go spotkały z racji tej działalności. Wtedy to wspólnie postanowiliśmy stworzyć wspólny ogólnopolski program badań kości z nagłośnieniem medialnym. 1 lutego 2012 roku założyłem firmę pn. Infoekspres Polska Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze.

Inauguracja Programu Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości odbyła się w dniu akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie i cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Badaliśmy dzieci i osoby dorosłe w ambulansie diagnostycznym, który stał w tym dniu na Placu Orła Białego. Zebraliśmy blisko 1 tysiąc złotych i przekazaliśmy WOŚP – na rzecz leczenia chorych dzieci. Wszystko udokumentowaliśmy. Praktycznie już w tym dniu, czuliśmy oddech obserwujących nas służb i urzędników, których rozpoznawaliśmy w tłumie wokół ambulansu. Praktycznie wkrótce zaczęła się na mnie prawdziwa nagonka i moją firmę oraz Program Badań Kości dla dzieci i dorosłych. Dnia 7 lutego 2012 roku w lokalnej post komunistycznej gazecie pod nazwą „Kurier Szczeciński” ukazał się oszczerczy materiał pt. „Powrót – pokaż kości, przedszkolaku” – stworzony przez tą samą redaktor Agnieszkę Spirydowicz vel Stefan, która kilka lat wcześniej, działała na zlecenie, aby zniszczyć działalność przedsiębiorcy Bogusława Sadowskiego i jego badania na terenie Szczecina. Gazeta – „Kurier Szczeciński” wcześniej służąca komunistom i PZPRowi jest obecnie na usługach Urzędu Miasta i Gminy Szczecin. Wszystkie podległe urzędowi instytucje mają obowiązek prenumeraty tej gazety. W zamian za takie wsparcie gazeta pisze wychwalając lokalną władzę i jej zasługi, a w sposób zaplanowany niszczy, co jest dla niej niepożądane, w przykładzie np. badania kości dzieci i dorosłych aparatami USG i niewygodnych przedsiębiorców.
8 lutego 2012 roku, dzień po oszczerczym artykule w przedmiocie badań kości Sonarami USG – wszystkie placówki oświatowe typu: żłobki, przedszkola, szkoły i inne, podległe Urzędowi Miasta i Gminy Szczecin – zablokowały badania kości, twierdząc, że są one niewiarygodne. Do blokad doszło także w miastach: Police, Stargard (wcześniej Stargard Szczeciński), Goleniów, Pyrzyce, Gryfino i innych – na skutek rozsyłania oszczerczych informacji.
W następstwie oszczerczego artykułu w „Kurierze Szczecińskim” zaczęły nam odmawiać badań firmy w Szczecinie, pomimo że wcześniej były uzgodnione i dobrowolne. Jak ustaliliśmy w rozmowach z dyrektorami szkół i przedszkoli – zablokowali oni badania dzieci ze strachu – przed prezydentem Piotrem Krzystkiem. Sytuacja, jak z filmu Barei w czasie trwania komuny: „Wiecie, rozumiecie, nie wpuszczać tych badań i koniec.” Doszło nawet do takiej sytuacji, że we wspomnianym oszczerczym artykule, konsultant wojewódzki ds. zdrowia, pediatra – Mieczysław Walczak stwierdził, że technologia USG promieniuje, po to, aby nikt nie badał dzieci. Pediatra zrobił z siebie idiotę, aby tylko zablokować tak ważne badania profilaktyczne. Konsekwencje takiego postępowania i świadomego niszczenia jedynych w swoim rodzaju badań kości, które na świecie funkcjonują i są bardzo drogie – są obecnie nie do odrobienia. W wyniku niszczenia profilaktyki w zakresie badania kości dzieci – tysiące z nich będą chorowały jako już dorośli ludzie, a mogli być przebadani i zdrowi. W wyniku zaplanowanego przestępczego działania pseudo lekarzy i decydentów państwo polskie będzie w konsekwencji płacić za to leczenie miliardy złotych.

Początek zwalczania profilaktycznych badań kości aparatami USG jest też bezpośrednio związany z lekarzem Tomaszem Grodzkim, który był w Radzie Miasta i Gminy Szczecin. Zasiadał też w Wydziale Zdrowia i jemu przewodniczył, a jednocześnie był dyrektorem szpitala przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11, w szczecińskim Zdunowie, w którym Bogusław Sadowski pracował i zgłosił prokuraturze korupcję Tomasza Grodzkiego. Jak się okazało Tomasz Grodzki jest nietykalny. Tomasz Grodzki aktualnie jest senatorem PO i żarliwym propagatorem likwidacji CBA, wraz zresztą ze swoim przestępczym klubem.
Aktualnie delegatura szczecińska otrzymała ponownie wszystkie dokumenty dotyczące korupcji Tomasza Grodzkiego.

Panie Premierze, mając na uwadze działanie dla dobra Narodu Polskiego i wszystkich ludzi zamieszkujących Polskę Pan mówiąc o oszczędnościach dla budżetu, zawsze mówi wybiegając trochę w przyszłość. Otóż biorąc pod uwagę gigantyczne koszty ponoszone na procedury ortopedyczne, w tym: protezy biodrowe, kolanowe, trwałe deformacje kręgosłupa, powszechne wady postawy u dzieci i młodzieży, niemożność zajścia w ciążę młodych kobiet, to w 90 % przypadków – oznacza słaby kościec – pozbawiony życiodajnych minerałów budulcowych, i co za tym idzie wysychający układ stawowy. Do tych problemów nigdy by nie doszło, gdyby wykonywano takie właśnie badania kości, jakie oferował Bogusław Sadowski, a dziś oferujemy w ramach ogólnopolskiego programu, które są bezprawnie: zwalczane, blokowane i celowo ośmieszane. Brak profilaktyki w tym zakresie oznacza choroby i kalectwo. To wszystko dzieje się przez osoby mające ścisły kontakt i są powiązanie z przemysłem: farmaceutyczno-protetycznym, zwanym leczniczym. Apteki, szpitale, szkoły, przedszkola i urzędy – to wszystko jest powiązane ze sobą, przez: urzędników, lekarzy, farmaceutów. To środowisko wszystko robi, aby taka sytuacja, jak teraz jest – trwała wciąż i finansowe ich źródełko nie wyschło.
Podam teraz przykłady niepotrzebnego leczenia i okaleczania ludzi:
1. Koszt endoprotezy biodrowej, cena – 18 tysięcy złotych,
2. Koszt endoprotezy kolanowej, cena – 8 tysięcy złotych,
3. Koszt endoprotezy barkowej, cena – 13 tysięcy złotych.
Jakie straty ponosi państwo z tytułu niezdolności do pracy, za które musi płaci z tytułu zwolnień ?
Roczny koszt wydatków poniesionych przez państwo w zakresie nie stosowania profilaktyki to około 10-20 miliardów złotych i ciągle rośnie, w zatrważającym tempie, bo nic z tym się nie robi.
Panie Premierze, Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości (Program OBGK) zakładał przeprowadzenie badań w całej Polsce we wsiach i miastach, w szkołach, przedszkolach, urzędach, jednostkach wojskowych, firmach, praktycznie wszędzie dla wszystkich Polaków.
Nasze ambulansy diagnostyczne przebadają dziennie 20 tys osób. Po 12 miesiącach będziemy ponownie badać kontrolnie osoby, z wychwyconym problemem. Dzięki wypracowanemu postępowaniu gwarantujemy wyprowadzenie każdego chorego, do prawidłowego stanu zdrowia w terminie 12 miesięcy działań naprawczych, a przy tym 100 krotnie taniej, niż to robią lekarze w ramach medyczno-farmaceutycznych procedur, nie gwarantując nikomu wyleczenia i powrotu do zdrowia. Przykłady tego mamy setki na co dzień.
Obliczyłem, że w ciągu 5 lat od miesiąca lutego 2012 roku – Osteoporozy w Polsce by nie było. Oczywiście, gdyby konsekwentnie nas nie blokowano i nie niszczono. Mówiąc krótko od początku zainicjowania Programu OBGK do powiedzmy końca roku 2017 zakończyłby się problem Osteoporozy w Polsce. W roku 2018 dzięki naszym profilaktycznym badaniom kości nie było by Osteoporozy – na liście chorób w Polsce i zostały by ogromne miliardy złotych w państwowej kasie.
W obecnej sytuacji na skutek niszczenia Programu OBGK straty nasze sięgają około 50-70 milionów złotych i jest to szacunek minimalny, natomiast straty społeczne w zdrowiu ludzi, a w przeważającej liczbie – dzieci są nie do odrobienia. Chore dzieci są, a potem dorosłe osoby przez pseudo włodarzy miejskich i pseudo lekarzy biorących niejednokrotnie pensje za dbałość o zdrowie publiczne i mówiący o ustawowej profilaktyce badania: wzroku i słuchu, jednak nie mówiący o niezbędnych badaniach kości.

Zwracam się z prośbą do Pana Premiera o przyjrzenie się temu wszystkiemu i pomoc w organizacji tej masowej, finansowanej przez państwo ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji. Uważam, że Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości zasługuje na zainteresowanie Pana Premiera i rządowe wsparcie, jako jedyny taki projekt na świecie.
Uważam iż badania kości powinny być wspierane przez państwo polskie, aby w ten sposób drzwi do firm i placówek oświatowych były cały czas otwarte dla badania kości, a nie zamknięte jak teraz, ewentualnie otwarte wedle widzimisię dyrektora placówki lub otwarte prywatne – w większości. Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości z racji swojej formy mógłby też stanowić doskonałe narzędzie informacyjne, a nawet być produktem eksportowym, bo nigdzie na świecie nie ma takiego projektu.
W obecnym czasie 50 milionów złotych na start od państwa polskiego – pozwoliłoby nam na uruchomienie Programu Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości w 3 miesiące, na terenie całego kraju. Wówczas każdy obywatel mieszkający w Polsce i jego rodzina wiedziałby i czuł, że jego zdrowie jest pod opieką państwa, które wspiera profilaktykę w zakresie badania kości dzieci i dorosłych, jak i inne projekty profilaktyczne.
W ciągu trzech miesięcy od udzielenia nam wsparcia – w całej Polsce będą widoczne nasze ambulansy przy: szkołach, przedszkolach, uczelniach, urzędach, jednostkach wojskowych, firmach itd.

 

Z poważaniem,
Piotr Moskwa
Infoekspres Polska
Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze
71-562 Szczecin
u. Rodziewiczówny 1/7
Kontakt tel. +48 792 878 969, +48 792 646 848

Do wiadomości:
1. Premier RP Mateusz Morawiecki (pocztą e-mail i osobiście)
2. Polskie Media Niezależne
3. Publicznej
Wsparcie Kontra Chemtrails 24G: 970 złotych na I Protest i Marsz w Warszawie – już mamy !

Komunikat !

W dniu 9 kwietna 2018 roku odnotowałem 730 złotych wpłaty na I Protest i Marsz w Warszawie.
730 złotych plus 240 wpłaty wcześniejszej daje nam łącznie kwotę 970 złotych.
Brakuje jeszcze 330 złotych do sumy 1300 złotych, aby przygotować materiały na Wydarzenie Publiczne, następnie zarejestrować Protest i Marsz, a potem ogłosić: termin, godzinę i miejsce.

I Protest i Marsz w Warszawie rozpocznie się przy Kolumnie Zygmunta III Wazy obok Zamku Królewskiego, następnie przejdzie w kierunku Sejmu, gdzie będzie Wydarzenie prowadzone.

Uwaga !
Pieniądze zbieramy na kolejne 25 Protestów i Marszy w całej Polsce.
II Protest i Marsz odbędzie się w Poznaniu.
III Protest i Marsz odbędzie się w Krakowie.

 

Piotr Moskwa
Organizator i Przewodniczący
26 Protestów i Marszy ws. Smug Chemicznych
Życzenia na Święta Wielkanocne i Śmingusa Dyngusa

Drodzy rodacy, Polacy, Bracia i Siostry !

Dziś w każdym domu trwa przygotowanie do Świąt Wielkanocnych do których i ja muszę się włączyć. Ta „świąteczna gorączka” powoduje, że nie ma już czasu na inne sprawy.
Tym samym kończąc moi drodzy – życzę Wam wszystkim i Waszym całym rodzinom Wesołych Świąt, wszystkiego dobrego, w domu ducha pogodnego, ciepła w końcu na dworze, zdrowia i wszelkiej radości, na stole obfitości, w domu proszonych gości, a na koniec wszystkiego… Śmingusa Dyngusa mokrego. Bywajcie !

 

Piotr Moskwa
Witamy wszystkich w serwisie Straż Polska !

Dzień dobry !

Witamy wszystkich serdecznie w mediach Straży Polskiej.
Organizację Straż Polska powołano do działań ścisłych w kierunku naprawy państwa polskiego. Do zadań organizacji należy działanie na rzecz odtworzenia polskiej armii i policji oraz szeregu innych polskich instytucji. Straż Polska ma dbać o wizerunek Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, ma tym samym obowiązek chronić i bronić Polskiej Racji Stanu, a w przypadku wyższej konieczności i o nią walczyć. Straż Polska ma zadanie walczyć z ANTYPOLSKOŚCIĄ – ujawniając takie przypadki publicznie, nadto informować polskie organy ścigania. Ochrona interesów Polski i Polaków jest dla nas sprawą najważniejszą: Straż Polska to formacja wyłącznie Polaków. Boże chroń Polskę i Polaków ! – Endecy

 

Monika Wójcik
www.Straz-Polska.pl
Media Straży Polskiej
Polska Racja Stanu
22 marzec 2018 rok, godz. 14:48
Piotr Moskwa: Już jest pierwsza kamera potrzebna do misji dla Polski i Polaków – Dziękuję Polakom Góralom za wsparcie !

Polacy, Siostry i Bracia !

Po wielu latach starań o profesjonalną kamerę niezbędną do niezależnej pracy dziennikarsko-medialnej, w końcu nadeszło wsparcie finansowe pozwalające – na jej zakup. Rzecz jasna, że jeszcze brakuje do kompletu dynamicznych działań wielu narzędzi z nią współpracujących, chociażby kilku profesjonalnych mikrofonów, odpowiednich walizek do przewożenia całego sprzętu itd., jednak liczę na to, że teraz też na to otrzymam wsparcie i lada moment będę mógł rozpocząć realizację: zaplanowanych materiałów, zleconych materiałów, materiałów ogólnie bardzo niebezpiecznych, nadto tematów informacyjno-edukacyjnych, w tym bieżących, również o prawdziwej historii, tematów potrzebnych Polsce i Polakom – dla odzyskania wszystkiego, co stanowi własność Polski i Polaków.

Mając na uwadze, tak ważne wydarzenie muszę powiedzieć wszystkim moim znajomym, którzy mnie znają od lat i obserwują w wydawnictwie i serwisie Infoekspres.pl i wielu innych związanych z Polskimi Mediami Niezależnymi, którzy obserwują mnie na Twitterze, obserwują mnie również na Facebooku, gdzie mam nowe konto od 20 października 2016 roku – ponownie po wielu latach od zablokowania, że moje starania o zakup kamery profesjonalnej datują się na rok 2010. Wówczas to po raz pierwszy zostało napisane o uruchomieniu mojego projektu pn. RiTVI – Radio i Telewizja Internetowa. Rzecz jasna, że z racji tej konieczne było zakupienie pierwszej kamery profesjonalnej i innych potrzebnych rzeczy do kompletu, aby móc działać dla dobra Narodu Polskiego, tym samym dla Polskiej Racji Stanu. W roku 2010 praktycznie mogłem sfinansować zakup kamery i sprzętów, nadto mogłem „rozdawać swoją pracę i media” – NON PROFIT, bo prowadziłem działalność gospodarczą. Okazało się jednak, po ogłoszeniu realizacji projektu RiTVI i wielu innych moich inicjatywach, nadto artykułach związanych z sytuacją Polaków w Polsce, że interesy moje zaczęły się „sypać” jak zamki z piasku. Pomimo to starałem się środki niezbędne – na sprzęt, bardzo mi potrzebny do pracy gromadzić. Kiedy byłem już w stanie zakup taki sfinansować – zachorowała moja żona Teresa na kręgosłup i zaczął się prawdziwy dramat mojej rodziny. W drugiej połowie roku 2010 zrabowano mi po raz pierwszy spadek po rodzicach – dokładnie: dom z ogrodem znacznej wartości i całym mieniem w nim się znajdującym, w ogrodach Polskiego Związku Działkowców – PZD pn. „Zacisze”, na ulicy Rostockiej 58 w Szczecinie. Rzekomo byłem bardzo złym działkowcem. Prawda jest jednak taka, że wiele miesięcy wcześniej razem z synem moim Danielem przygotowywałem działkowców do założenia Wolnego Ogrodu „Zacisze”, czyli do uwolnienia tego ogrodu spod jarzma PZD, monopolu okradającego w całej Polsce 1 milion działkowców plus rodziny z ich majątku i pieniędzy.
Na okoliczność tą zarejestrowałem domenę internetową – adres: www.zacisze-szczecin.ogrody-miejskie.pl oraz założyłem konto na Twitterze pn. „Zacisze” – tu link – https://twitter.com/Zacisze
Obecnie w roku 2018 ponownie domenę pod stronę: Wolnego Ogrodu „Zacisze” – wykupiłem.
Z racji rabunku mojego mienia po rodzicach w „Zacisze” zorganizowałem w roku 2010 pierwszy protest w Polsce ws. bandyctwa Polskiego Związku Działkowców – pod Sejmem RP, gdzie żądałem delegalizacji tego przestępczego tworu i ukarania jego władzy o rodowodzie z PRL, tym z samym PZPR, UB-SB etc.
Z racji planowanego legalnego protestu Wolnych Działkowców pod Sejmem, w październiku – zostałem zaproszony do Polskiego Radia Szczecin i tam nagrano ze mną materiał dotyczący budowanego przeze Wolnego Ogrodu „Zacisze” i Związku Niezależnych Działkowców Polskich, rabunku i planowanego protestu pod Sejmem.
W programie wystąpił również Tadeusz Jarzębak – przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców. Opowiadałem na antenie radia o rabunku mojego majątku po rodzicach i rabunku działkowców w całej Polsce, o budowie niezależnego związku etc. Jak to dokładnie było ? Jak się odniósł Tadeusz Jarzębak przedstawiciel PZD do moich ciętych, czyli ostrych wypowiedzi – na temat bandytyzmu ?
Dowiesz się wkrótce !
Nagranie te zaprezentuję zaraz po tym artykule nosi ono tytuł: Piotr Moskwa i zbuntowani działkowcy ze Szczecina – kontra organizacja przestępcza PZD

Wyobraź sobie teraz, że muszą być podjęte działania podobne, niezwłoczne i konieczne do wykonania przez Polaków w Polsce, w przykładzie działań potrzebnych do uwolnienia w Ogrodach Polskich. Dokładnie to samo Polacy muszą zrobić w Polsce, aby ją spod OKUPACJI, czyli panowania bandytów – udających Polaków, odzyskać i Polską rządzić.

Historii ws. kamery ciąg dalszy

Po wydarzeniach pod Sejmem ws. PZD i z racji narastających problemów z widocznymi objawami niszczenia mojej działalności gospodarczej – zacząłem tracić płynność finansową i zakup kamery zaczął się oddalać.
Rok 2011 – rozpocząłem cykl akcji protestacyjnych w Szczecinie. W dniu 2 maja 2011 roku, w Dzień Flagi – protestowałem przeciwko bandyctwu w Szczecinie przed Urzędem Miasta i Gminy Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1, pod oknem pseudo prezydenta Piotra Krzystka – odpowiedzialnego za rabunek Szpitala Kolejowego zwanego Szpitalem Miejskim, wraz z bratem Andrzejem Krzystkiem, pseudo księdzem z Kościoła Katolickiego. Potem były kolejne protesty, m. in. pod wspomnianym szpitalem przy al. Wyzwolenia 52. Wkrótce zacząłem protestować w całej Polsce. Z uwagi na problem finansowy i chorą żonę o kamerze mogłem tylko pomyśleć. Rozpoczął się rok 2012. Postanowiłem zarejestrować firmę zajmującą się profilaktyką zdrowotną na terenie całej Polski. Na początku miesiąca lutego 2012 roku zaczyna działać Infoekspres Polska Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze. Nie podejrzewając złych intencji Jerzego Owsiaka – postanowiłem wypromować Profilaktyczne Badania Kości dla Dzieci i Dorosłych podczas Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie. Razem z Bogusławem Sadowskim partnerem w prowadzeniu badań kości Sonarami USG – najdoskonalszej technologii na świecie zbieram blisko 1 tysiąc złotych dla chorych dzieci. Promocja firmy w Szczecinie – prowadzącej badania profilaktyczne, wyszła znakomicie. Obudziła się nadzieja na zgromadzenie funduszy na kamerę profesjonalną. Niestety, dnia 7 lutego 2012 roku – czar prysł. Na firmę moją napadli urzędnicy-bandyci przy pomocy czerwonego szmatławca służącego w PRL komunistom – dziś SLD, pod nazwą „Kurier Szczeciński”, który dziś służy szczecińskiej sitwie urzędowo-kościelnej sterowanej przez braci Krzystków. Szmatławiec napisał o mnie z imienia i nazwiska oraz mojej firmie, że prowadzę niewiarygodne badania przy pomocy technologii USG, która nawet wg pseudo pediatry i wojewódzkiego konsultanta zdrowia Mieczysława Walczaka – promieniuje. Tymi oszczerstwami rozpoczęli niszczenie z premedytacją zdrowia Polaków w Szczecinie, napadli na nieinwazyjną powszechną technologię USG (ultradźwięki), mającą zastosowanie we wszelkich badaniach człowieka od narodzin do śmierci, tu mającą zastosowanie w badaniach kości – zamiast technologii inwazyjnej RTG, faktycznie promieniującej. Oszczerstwami płynącymi ze szmatławca postkomunistycznego – „Kuriera Szczecińskiego”, prawdziwi autorzy ataku przygotowanego z premedytacją napadli na obowiązującą w Polsce Ustawową Profilaktykę, gwarantującą dzieciom i młodzieży do 18 roku życia badania profilaktyczne w placówkach oświatowych typu: żłobki, przedszkola, szkoły, internety i inne, na terenie całego kraju. Do dnia dzisiejszego pozostaje otwarta sprawa rozprawienia się z urzędnikami-bandytami, na drodze prawnej: karno-cywilnej.
Dnia 8 lutego 2012 roku, po publikacji oszczerczej „Kuriera Szczecińskiego” – wszystkie placówki oświatowe podległe pod Urząd Miasta i Gminy Szczecin – zablokowały badania kości dzieci. Zablokowano profilaktyczne badania w miastach: Szczecin, Stargard, Police, Pyrzyce, Goleniów i innych.
Po tych wydarzeniach zacząłem się zwracać do czytelników Polskich Mediów Niezależnych o wspieranie mojej całej misji, niezależnego dziennikarstwa i niezależnych mediów, cały czas prowadząc je za darmo w formie NON PROFIT.
Postanowiłem po rozmowie z Bogusławem Sadowskim promować badania kości na terenie Polski. Poza faktyczną promocją i olbrzymimi kosztami – działania gospodarcze, po ataku na moją firmę – nie przyniosły sukcesu, jaki odnieśliśmy w Szczecinie, przez kilka dni przed atakiem urzędników-bandytów.
Z racji wszystkich wydarzeń i zgromadzonych materiałów, zaraz po napadzie na mnie i moją firmę zaczynam pisać cykl artykułów o Mafii Osteoporozy w Polsce, wkrótce też piszą licznie moi dziennikarze.
Nadszedł rok 2013. Nadzieja na zakup kamery prysła. Finanse mojej rodziny były marne. W domu chora żona na kręgosłup i przyszły nowe problemy z dojrzewającą starszą córką Natalią. Podatna na manipulację Natalia nakłamała w gimnazjum, w wyniku czego 30 października 2013 roku moja rodzina została napadnięta przez urzędników-bandytów, którzy będąc w zmowie z sądem ograniczyli nam prawa rodzicielskie, założyli sprawę i zaczęli nas prześladować – zamiast pomóc. Mi założyli Niebieską Kartę. Działanie urzędników-bandytów przerwało mi na 4 lata przebudowę domu i zniszczenie wielu materiałów budowlanych, za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pół roku nachodzili urzędnicy-bandyci nasz dom. Przychodzili: kurator sądowy, kurator społeczny i asystent rodziny z MOPR. W kwietniu 2014 roku, dzień po rozprawie w Sądzie Rodzinnym, dokładnie 10 kwietnia do mojego domu przyszła osobiście sędzia Anna Bilińska-Czyżyk z innymi osobami. Miała ostatecznie zdecydować, co dalej z naszymi prawami rodzicielskimi ? Jej decyzja była taka, o czym się dowiedziałem w sądowej czytelni, że postanowiła zabrać nam dzieci z uwagi na cyt: „zagrożenie zdrowia, a może i życia” i uwięzić dwie córki w Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Szczecinie, bez oceny biegłych sądowych. Po zabraniu mi i żonie dzieci intensyfikuje akcje protestacyjne przeciwko temu bezprawiu i rozlewam w iście masowej formie protesty na całą Polskę. Łącznie przeprowadzam ich ponad 250 do dnia 15 marca 2018 roku.
Z racji tej szeroko zakrojonej misji proszę masowo o wsparcie finansowe Polaków w Polsce i całą Polonię. Postanowiłem też napisać pierwszy APEL o wspieranie Polskich Mediów Niezależnych i zakupu kamery profesjonalnej. Protesty moje i apele o wsparcie finansowe – opisują oszczerczo dwie siostry z Łowicza: Maria Bejda i Teresa Wojda z domu Znyk – rzekome Polki walczące o Polskę i Polaków. Działając wspólnie i w porozumieniu z pseudo prezydentem Polski Tadeuszem Cichockim – nazywają mnie oszustem, agentem MOSSADU, posługującym się fikcyjnym nazwiskiem etc. Według nich media moje też są mediami OKUPANTA żydowskiego. Informacje oszczercze o mnie, mojej rodzinie, moim dziennikarstwie, moich badaniach kości i niezależnych mediach przekazują telefonicznie, pocztą e-mail i osobiście różnym ludziom w całej Polsce. W ten sposób niszczą moje ogólnopolskie protesty pn. „Przeciwko Bezprawiu Sądowemu, Przeciwko Bezprawiu Władzy i Przeciwko Wojnie” Przez działanie tych „polek” ludzie przestają mi ufać i mnie wspierać finansowo i moją misję. Pod koniec roku 2014, po protestach ws. Marii Ziemiańskiej porwanej z ulicy i uwięzionej w psychuszce, w krakowskim Kobierzynie – zmuszony jestem zawiesić z powodu finansów ogólnopolskie akcie protestacyjne, które są ponadczasowe i potrzeba je cały czas kontynuować dla budzenia świadomości wszystkich „śpiących” jeszcze Polaków.
Rok 2015. Z nastaniem nowego roku 2015 działam nadal niezmiennie na rzecz Polski i Polaków pisząc w interesie Polskiej Racji Stanu. Rozwijam i prowadzę Polskie Media Niezależne, pomimo wielu kłopotów, gróźb, w tym też problemów finansowych. Działam intensywnie na rzecz uwolnienia dzieci – zabranych z domu na mocy zbrodni sądowej dokonanej na mojej rodzinie. Wkrótce okazuje się, że sędzia Anna Bilińska-Czyżyk zabrała mi i żonie dzieci z powodu: Infoekspres.pl oraz tego, że jestem bojownikiem i prowadzę protesty. Razem z żoną dostaliśmy to na piśmie z Sądu w Szczecinie, przy Placu Żołnierza Polskiego 16. W roku 2015 dla uciszenia mnie stworzono mi fikcyjne zarzuty, na mocy donosu Barbary Bartoszewicz, byłej dyrektor Centrum Opieki Nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66, w Szczecinie. Dzięki tej fikcji prokurator Krystyna Królicka tworzyła wnioski do sądu, aby mnie zamknął w psychiatryku na „konieczne” badania. Terror sądowy ws. psychiatryzacji wobec mnie trwał 3 lata. Wygrałem po koniec roku 2017. Nadal nie mogę zgromadzić funduszy na kamerę.
W sierpniu 2015 roku dowiaduję się, że zrabowano pieniądze ze zbiórki Polaków na Florydzie, w kwocie 3.937,00 dolarów dla mnie na zakup profesjonalnej kamery potrzebnej mi do pracy dziennikarskiej, na opał potrzebny na zimę, leczenie mojej żony i bieżące cele. Potem dowiaduję się, że zbiórki pieniędzy były w kilku stanach USA. Pieniędzy żadnych nie dostałem nigdy z tych zbiórek. Sprawców rabunku wg darczyńcy Edwarda Kowalczyka, Polaka z Florydy – złapano. Cała sprawę opisuję 12 sierpnia 2015 roku w artykule pt. Piotr Moskwa: Nie otrzymałem pieniędzy ze zbiórki na Florydzie pomimo zapewnień pana Edwarda Kowalczyka iż zostały wysłane

Rok 2016. Działam niezmiennie tworząc misję. W połowie maja 2016 roku po moim krytycznym artykule ws. rabunku Szpitala Kolejowego w Szczecinie przez sitwę decydentów miejskich przekierowuję Polskie Media Niezależne na Litwę, aby tam działać 1,5 roku – z uwagi na zlecony atak cybernetyczny na moje serwery w Szczecinie, przez urzędników-bandytów. Dzięki temu zabiegowi cały czas działam. W styczniu 2018 roku dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu przekierowuję Polskie Media Niezależne z Litwy do Polski. Rozpoczynam kolejny etap mojej misji tworząc przedsiębiorstwo medialne.
Dnia 5 stycznia 2018 roku minęło 20 lat Polskich Mediów Niezależnych, które odważyłem się założyć 5 stycznia 1998 roku poza Polską i za nie między innymi zabrano mi i więziono dzieci.
Polskie Media Niezależne od początku stycznia 2008 roku działają w domenie polskiej, czyli polskiej strefie adresowej internetu.

Po wielu latach starań, APELI i próśb otrzymałem wsparcie finansowe z Ameryki od Górali – naszych rodaków z Polski, którzy dziś jeszcze są na Obczyźnie, ale szykują się do powrotu na stałe do naszej Polski.
Dziękuję Polakom Góralom za ten wspaniały gest, abym mógł działać bardziej skutecznie i z jeszcze większą mocą.
Wierzę, że obudzonych i zatroskanych o Polskę i Polaków i przyszłość naszą i naszych dzieci – będzie coraz więcej Polaków.
Przy tej okazji dziękuję wszystkim darczyńcom, za każde wsparcie finansowe dane mi dotychczas.
Musimy odbudować przemysł – gospodarkę polską, odbudować rolnictwo i polską wieś, która musi nas żywić i ubierać, musimy odzyskać władzę nad Polską i władzę Polską przekazać naszym dzieciom i wnukom.

Cały materiał o wydarzeniach wiążących się z moją służbą Polsce i Polakom już wkrótce przełożę na scenariusz do filmu, który będę kręcił.

 

Z wielką radością i pozdrowieniami,
Piotr Moskwa
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Polska, 15 marca 2018 rok, godz. 15:42
Piotr Moskwa: Sprawa ochrony wody i obrony koniecznej – Z części przemówienia do polskich patriotów na „Spotkaniu Narodowym”, dnia 6 stycznia 2014 roku, Poznań

Piotr Moskwa: W imię Polskiej Racji Stanu:
„Woda, jest istotą bezpieczeństwa i życia ludzi. Jeżeli ktoś odważa się przejmować jej ujęcia i ją kontrolować, to znaczy, że jest naszym śmiertelnym wrogiem, działa militarnie lub skrytobójczo. Przy pomocy wody można zabijać ludzi szeregiem związków chemicznych. Mamy dowody na stosowanie FLUORU w miejskich wodociągach, na terenie wielu krajów Świata, w czasie pokoju. Polską nie rządzą Polacy, dlatego śmiem wątpić, w zapewnienia rządzących przebierańców – udających Polaków, że Polacy są bezpieczni i to oni kontrolują w 100 procentach wodę pitną w Polsce. Adolf Hitler w obozach koncentracyjnych dawał do picia – ludziom uwięzionym – wodę z FLUOREM. W obronie naszych ujęć wody należy takie działanie ścigać i karać surowo. Za zdradę Ojczyzny i działanie wywrotowe osób udających Polaków – należy wykonywać Wyroki Śmierci. Na wojnę skrytobójczą z Polską i Polakami – prowadzoną przez zakonspirowanego OKUPANTA, należy odpowiedzieć, tym samym dokładnie, co w roku 1939. Polacy, miejcie na uwadze szczególnej to, że: Nie ma znaczenia, czy trwa wojna militarna, czy skrytobójcza ? Ten, kto ją prowadzi militarnie lub w sposób tajny – poprzez to, że podstępnie wszedł do polskich instytucji, udając Polaków – jest wrogiem śmiertelnym, którego potrzeba wyeliminować. Kto wszedł podstępnie w struktury naszego państwa i rozbija je od środka, niszcząc naszą całą państwowość, w tym: gospodarkę, rodzinę, rolnictwo – zdrową żywność, Kościół Katolicki i wszelkie inne narodowe dobra – jest winien zbrodni na Narodzie Polskim. Zgodnie z tym, nie stanowi żadnej władzy nad Polską i Polakami, jest li tylko UZURPATOREM, którego potrzeba pojmać, osadzić w celach, osądzić i stracić na mocy Wyroku Sądu Wojennego. Skoro trwa wojna z Narodem Polskim, to obrona konieczna jest w pełni uzasadniona. Nie możemy czekać, aż Okupanci i zdrajcy – kolaboranci pozbawią nas naszych praw do naszej Polskiej Ziemi Świętej od tysiącleci. W tej chwili zabierają Polakom dzieci, handlują nimi, jako dobrem komercyjnym, dzieci wywożą jak niewolników za granicę, niszczą i rabują Polskę i Polaków. Wilczyca broni swoje dzieci, to samo niedźwiedzica, czy inne zwierzę. W jesteście ludźmi i nie rozumiecie jeszcze: Co się naprawdę w Polsce Polaków dzieje ? Zacznijcie myśleć samodzielnie. Macie się bronić, jak wilczyca i niedźwiedzica, macie stawiać czynny opór. Rodzina to jest rzecz święta, to bastion i początek odrodzenia siły narodowej. Rodzina plus rodzina i kolejna rodzina etc. – tworzy społeczeństwo, w końcu tworzy naród. Naród tworzy państwo, które już jawnie OKUPANCI – wrogowie Polaki i Polaków niszczą. Cel jest zrozumiały: Polska ma nie istnieć ! Polacy, obowiązkiem waszym jest tworzyć struktury polskiej obrony koniecznej i się bezzwłocznie jednoczyć – na terenie całej Polski. Polacy, na co Wy jeszcze czekacie, do jasnej cholery ?! Z racji potrzeby obrony, koniecznej, a nią jest zawsze skuteczny atak i likwidacja wrogów państwowości, należy od zaraz zakładać struktury państwa podziemnego, wzorowane ściśle z okresu II Wojny Światowej. Koniecznie w całym kraju muszą powstawać strzelnice, na których potrzeba wszystkich uczyć posługiwania się bronią i celnego strzelania. Do nauki strzelania należy wykorzystywać broń legalną o parametrach – zbliżonych do broni ostrej. Broń taką można legalnie kupić i posiadać. Umiejętności każdego strzelca będą takie same, jak zostanie uzbrojony w broń ostrą. Do elementarnego wyszkolenia potrzeba włączyć naukę walki wręcz gołymi rękami oraz przy użyciu broni białej. Obowiązkiem naszym jest powołać podziemne struktury państwa polskiego na terenie całej Polski i odpowiednio połączyć siecią komunikacyjną i wymiany danych, aby nas nie podsłuchiwano i w celu wykluczenia inwigilacji, która jak wiemy jest prowadzona, cały czas – potajemnie w Polsce. Zdecydowanie mamy do czynienie z tajną OKUPACJĄ Polski, która jest prowadzona przez zakonspirowanych urzędników-bandytów udających Polaków i zdrajców-kolaborantów – dla mocodawców, którzy tworzą korporacje i KARTELE antyludzkie. Mając na uwadze iż ci wrogowie śmiertelni, chcą wywołać wojnę z Rosją – wmówić Polakom, że mordowali Polaków, a nie SYJONIŚCI żydowscy i hazarscy, należy dziś już utworzyć Polski Ruch Oporu Narodowego i Straż Polską. Polski Ruch Oporu Narodowego – będzie miał za zadanie budować struktury państwa podziemnego, łącząc przy tym wszelkie organizacje do obrony koniecznej. Straż Polska musi mieć najwyższe uprawnienia do działania, aby mogła tworzyć i nadzorować budowę prawdziwej polskiej armii i prawdziwej polskiej policji – instytucji polskich, zdolnych pilnować granic wszystkich Polski. Dopóki nie zbudujemy polskiego wojska i policji, obowiązki tych instytucji będzie pełnić – Straż Polska. Potem Straż Polska przejmie zadania kontrolne nad nowymi strukturami i będzie nimi dowodzić. Musimy pamiętać, że Polacy powstają z niebytu po 123 latach i siła jest ich potężna zawsze, kiedy są zjednoczeni. Kłócenie nas i dzielenie, jest celowe. Robią to pseudo Polacy, wrogowie – Okupanci, którzy twierdzą iż rządzą Polską, abyśmy jako Naród Polski byli bezbronni. ŻADNA władza od roku 1944 – nie jest władzą legalną, jedynie uzurpowaną. Władzę nad Polakami dał PRZEBIERAŃCOM – ludobójca żydowski Józef Stalin z Gruzji, który był SYJONISTĄ i MASONEM. Na początku władzę nad Polakami sprawowali ludzie z NKWD i Gestapo, którzy mordowali naszych ojców i dziadów. Obecnie władzę nad Polakami o Polską – mają ich dzieci i wnukowie. Wzywam Was wszystkich, w końcu jako ludzi – istoty rozumne – do walki z przebiegłym OKUPANTEM. Trwa wojna z Polską i Polakami. Miejcie na uwadze to wszystko Polacy i zacznijcie się w końcu bronić ! Wstańcie z kolan ! Śmierć wszystkim wrogom Polski i Polaków !”

Wycinek przemówienia

 

Marta Krajewska
Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Polska, 7 styczeń rok 2014, godz. 04.16
Przeciwko OKUPANTOWI – Polacy muszą tworzyć armię podziemną (tajną), na wzór z II Wojny Światowej, a przy tym równolegle tworzyć: Podziemną Polskę z jej całą administracją

Każdy, kto dziś mówi, że Polska jest pod OKUPACJĄ i potrzeba tworzyć armię przeciwko OKUPANTOWI – mówi prawdę.
Mając na uwadze powyższy fakt musimy wszyscy pamiętać o tym, że niezależnie, jaka jest OKUPACJA, czy militarna, czy skrytobójcza ? – To tworzenie przeciwko niej armii ma olbrzymie znaczenie, przekładające się na jej siłę sprawczą, a to oznacza, że armia wyłącznie musi być podziemna, nie jawna, za zgodą i wiedzą OKUPANTA.

Kto tworzy jawną armię ?
Wstąpienie do jawnej armii – KONCESJONOWANEJ – mającej działać przeciwko OKUPANTOWI – jest absurdem i równa się podaniu na tacy OKUPANTOWI żołnierzy i wszelkich ich danych osobowych, numerów telefonów etc.
Dane takie już przygotowano: Carycy, Stalinowi i Hitlerowi. Co potem było i kto listy Polaków tworzył do: katowania, mordowania i na Sybir ? – Wiemy !
Mając taką wiedzę na uwadze, należy tworzyć: armię podziemną (tajną), na wzór z II Wojny Światowej, a przy tym równolegle tworzyć: Podziemną Polskę z jej całą administracją, wtedy to raz na zawsze zakończy się OKUPACJA Polski.
Historia powinna nas uczyć, aby nie popełniać tych samych błędów.

 

– Z poważaniem,
Piotr Moskwa
www.infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Alarm24G: Błękitne niebo nad Szczecinem – Sprawa protestów ws. Smug Chemicznych – Chemtrails, 19 marzec 2018 rok (wideo)

Piotr Moskwa: Zdrowie wszystkich Polaków i czystość całej ziemi polskiej, jest w polskich rękach.
Jeżeli bezzwłocznie nic nie zrobimy wspólnie w tej sprawie, czekają nas masowe choroby, cierpienie i śmierć w agonii.
Dr Jerzy Targalski „Chcą nas wydoić…” (wideo)

Piotr Moskwa: Trafna ocena podstępnych SYJONISTÓW.
Wobec takich zachowań należy wszędzie mówić prawdę o nikczemnych czynach Żydów. Wówczas PRAWDA kompletnie ich pozbawi atutów, tym samym skompromituje.
Żydzi “wybrańcy” wszystko są w stanie przeżyć i znieść.
Nie są jednak w stanie NIGDY – przełknąć PRAWDY o sobie samych !
Kurier Codzienny – ponownie pisze dla Polski i Polaków !

Dzień dobry !

Witamy ponownie wszystkich serdecznie w wydawnictwie Kurier Codzienny, który działał od 13 stycznia 2015 roku do momentu zawieszenia wszelkiej pracy z powodów finansowych, podobnie jak kilkadziesiąt wydawnictw i serwisów skupionych w Polskich Mediach Niezależnych, które działały do czasu reorganizacji, dnia 5 grudnia 2015 roku – wyłącznie NON PROFIT, dzięki Piotrowi Moskwa.

Wydawnictwo Kurier Codzienny podobnie, jak Przegląd Wszechpolski stanowią Media Endecji Polskiej i są związane z Ruchem Patriotyczno-Radykalnym, czyli Narodową Demokracją – endecją wg Romana Dmowskiego, budowaną przez Piotra Moskwę, patriotę ze Szczecina.
Kurier Codzienny został reaktywowany przez Piotra Moskwę w roku 2015. Wcześniej działał w latach 1865-1905 i był pierwszą polską gazetą, z zagranicznym korespondentem, gazetą wydawaną w Królestwie Polskim.
Na uwagę zasługuje fakt iż z gazetą współpracował polski pisarz i publicysta z okresu pozytywizmu Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki z herbu Prus https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
Po wielu latach pierwsza polska gazeta ponownie znajduje się w polskich rękach.
Witając z Kuriera Codziennego wszystkich Polaków w Polsce i za jej granicami – pozdrawiamy Was wszystkich. Dziękujemy za wsparcie finansowe darczyńcom. Pamiętajcie, że dla Was Polacy piszemy i na Was polegamy. Dzięki waszej pomocy finansowej dziś znowu możemy pisać tworząc rzetelne informacje. Dziękujemy za zaufanie.

 

Piotr Royewski
www.Kurier-Codzienny.pl
Media Endecji Polskiej
Ruch Patriotyczno-Radykalny
18 marzec 2018 rok, godz. 08:16